Folwark Zwierzęcy [DVD]

Ekranizacja bestselleru George\'a Orwella jest opowieand#347;ciand#261; o manipulacjach wand#322;adzy i polityków, które mogand#261; siand#281; zdarzyand#263; zawsze i wszand#281;dzie. Zwierzand#281;ta z Manor Farm rozpoczynajand#261; rewolucjand#281; przeciwko ludziom. Buntowi, który ma na celu stworzenie idealnego spoand#322;eczeand#324;stwa, przewodzand#261; dwie and#347;winie: Snowball i Napoleon. Wkr...